top of page

Služby

Renovace eternitových střech

Hloubkové vyčištění tlakovou vodou (200bar) , po vyčištění následuje kontrola celé krytiny a případné vyspravení nebo výměna šablon, které mohou během čištění praskat (od 1 – 20ks) . Po vyčištění a kontrole následuje nástřik penetrace celé krytiny , která zpevní a připraví povrch před nátěrem.

 

Penetrace a nátěr špičkových zahraničních materiálů probíhá vysokotlakou metodou Airless (230bar) ve 2 nástřicích (případně i ve 3). 1 vrstva je základní a slouží k překrytí všech možných míst k zatékání, 2 vrstva slouží jako krycí, vytvoří spolehlivou ochranu před tekoucí vodou, vznikem mechů, lišejníků a nesrovnatelně zlepší vzhled vaší střechy.

Renovace taškových střech

 

Hloubkové vyčištění tlakovou vodou (200bar) , po vyčištění následuje kontrola celé krytiny a případné vyspravení nebo výměna tašek a hřebenáčů, či jiné klempířské opravy. Po vyčištění a kontrole následuje nástřik penetrace celé krytiny, která zpevní a připraví povrch před nátěrem.

 

Penetrace a nátěr špičkových zahraničních materiálů probíhá vysokotlakou metodou Airless (230bar) ve 2 nástřicích. 1 vrstva je základní a slouží k překrytí všech možných míst k zatékání, 2 vrstva slouží jako krycí, vytvoří spolehlivou ochranu před tekoucí vodou, vznikem mechů, lišejníků a nesrovnatelně zlepší vzhled vaší střechy. 

Renovace plechových střech

Hloubkové vyčištění tlakovou vodou (200bar) , po vyčištění následuje kontrola celé krytiny a případné vyspravení, či jiné klempířské opravy. Po vyčištění a kontrole následuje mechanické obroušení a zdrsnění povrchu. Před nástřikem proběhne nátěr zkorodovaných míst antikorozní barvou.

 

Nátěr špičkových zahraničních materiálů probíhá vysokotlakou metodou Airless (230bar) ve 2-3 nástřicích. 1 vrstva je základní a slouží k překrytí všech možných míst k zatékání, 2 vrstva slouží jako krycí, vytvoří spolehlivou ochranu před tekoucí vodou, vznikem mechů, lišejníků a nesrovnatelně zlepší vzhled vaší střechy. V případě 3 vrstvy, prodlouží životnost nátěru o několik let.

Další služby
 
  • čištění a nátěr asfaltových střech (lepenky, šindele)

  • hydrofobizační nástřiky nebo aplikace přípravku Mechostop 

  • čištění všech typů střech

  • čištění a nátěr fasád

  • čištění dlažby 

  • v zimním období ochranné nástřiky půdy (odčervení), malba interiéru
     

bottom of page